Zaloguj się przez Facebook
  • Jesienny ruch to zdrowie
  • Zumba - radość ćwiczenia
  • Ćwiczenia - recepta na zdrowie i piękny wygląd
  • Zumba - radość ćwiczenia

Dysmorfobia - „uzależnienie” od zabiegów estetycznych

w kategorii: Styl życia

Dobre maniery przy stole

Dysmorfofobik, czyli osoba przeświadczona o istnieniu u niej poważnego defektu urody bez obiektywnych dowodów, to coraz częstszy pacjent w gabinecie medycyny estetycznej. Amerykańskie badania wykazały, że wśród pacjentów lekarzy dermatologów ogólnych i estetycznych dysmorfobia jest rozpoznawana średnio u 12% chorych. I mimo, iż jest to choroba psychiczna, pacjent niestety znacznie częściej trafia do lekarzy zajmujących się „poprawianiem” urody, niż do właściwych specjalistów. Problem jest poważny, liczba chorych rośnie, a wiedza o tym zaburzeniu jest niewielka. Jak rozpoznać taką osobę i jak jej pomóc?

Co to jest dysmorfobia?

Dysmorfofobia ( z ang. skrót BDD) to jedno z zaburzeń hipochondrycznych, polegające na ciągłym i stałym przekonanie o istnieniu skonkretyzowanego lub nieskonkretyzowanego defektu budowy czy wyglądu swojego własnego ciała. Chorzy skarżąc się na brak doskonałości swojego ciała, całą uwagę skupiają na jego wyolbrzymionym problemie - bo nawet jeśli jakiś defekt rzeczywiście występuje, zazwyczaj jest on niewielki i nie powinien wpływać na funkcjonowanie chorego w społeczeństwie. Często dysmorfofobii towarzyszą depresja i zaburzenia lękowe, w związku z tym potrzebują profesjonalnej pomocy.

Przyczyny choroby:

Wśród przyczyn wyróżnia się czynniki biologiczne, kulturowe oraz psychologiczne. Mogą one wynikać z powodu dysfunkcji układu serotoninowego lub łączyć się z występowaniem pewnych zaburzeń w sferze emocjonalnej i fizycznej w dzieciństwie. Dodatkowym elementem nie sprzyjającym chorym, jest kreowany w mediach kult idealnego ciała.

 Jak rozpoznać?

Miernik – lustro. Pierwsza grupa chorych spędza wiele godzin przeglądając się w lustrze i w napotykanych odbijających powierzchniach, druga przeciwnie – unika swego odbicia, a mimo to jest ogromnie niezadowolona ze swojego wyglądu. Najczęściej zauważane defekty dotyczą proporcji w budowie twarzy (kształt i wielkość nosa, ust, zębów, żuchwy), występowanie zmian trądzikowych, zmarszczek, blizn, nadmiernego owłosienia, zmian naczyniowych, nadmiernego rumienienia się bądź blednięcia skóry. Chcąc to ukryć pacjenci podejmują się różnych zabiegów, które często zabierają im średnio 3- 8 godziny dziennie. Charakterystyczna jest częsta zmiana obiektu zainteresowania, czyli przeniesienie uwagi z jednej części ciała na inną, co ma najczęściej miejsce po przeprowadzeniu zabiegu estetycznego. Choroba znacznie wpływa na życie towarzyskie pacjentów: nie chcą wychodzić z domu, często z tego powodu porzucają szkołę, studia, pracę. W towarzystwie innych ludzi są przekonani, że inni widzą ich koszmarne defekty i że to ich straszliwie razi. I się alienują.

Pacjent w gabinecie estetycznym.

Jako rozwiązanie problemu pacjent widzi konieczność poddania się zabiegom, mających na celu likwidację defektu. Stąd wizyta u lekarza medycyny estetycznej czy chirurga plastyka. Po terapii u części pacjentów odnotowuje się wstępne zadowolenie z wyników leczenia estetycznego, ale ma to charakter chwilowy i nie powstrzymuje od poddawania się kolejnym zabiegom. Tacy pacjenci odwiedzają bardzo wielu specjalistów w celu uzyskania pożądanego przez siebie leczenia. A że z uwagi na charakter choroby, efekty rzadko są zadowalające, takie osoby często wywierają nacisk połączony z zachowaniami agresywnymi i napastliwymi. Znane są liczne przypadki stosowania gróźb prawych i fizycznych, a także pozywanie lekarzy do sądu z powodu nieprawidłowo, zdaniem pacjentów, przeprowadzonego zabiegu.

Na czym polega leczenie?

Leczenie powinno skupiać się na połączeniu psychoterapii wraz z leczeniem farmakologicznym. Dysmorfofobię leczy się lekami przeciwdepresyjnymi. W tym samym czasie z osobą chorą współpracuje psycholog i psychiatra. W psychologii najczęściej wykorzystuje się terapię behawioralno-poznawczą, która ma pomóc zrozumieć osobie dotkniętej chorobą nieadekwatność i błędność swoich myśli oraz utrwalonych już przekonań. Zmiana schematów myślowych i zaprzestanie irracjonalnych ocen własnej osoby pomagają końcowo w pozbyciu się błędnych przeświadczeń oraz dostrzeżeniu leżącego u ich podstaw problemu.