Zaloguj się przez Facebook
  • Jesienny ruch to zdrowie
  • Zumba - radość ćwiczenia
  • Ćwiczenia - recepta na zdrowie i piękny wygląd
  • Zumba - radość ćwiczenia

„Ogarnij się” czyli jak zarządzać czasem

w kategorii: Styl życia

Dobre maniery przy stole

Jeszcze dekadę temu o zarzadzaniu czasem mówiło się wyłącznie w kontekście biznesu i efektywności pracy. Dziś dobra organizacja i planowanie to nie tylko podstawa sukcesu zawodowego, ale również osobistego. I chociaż nie wszystko da się zaplanować, warto stworzyć model działań, który niezależnie od sytuacji, pozwoli nam mocno stać na nogach.

Czas płynie subiektywnie

Czas się nie zmienia, rośnie jednak tempo życia a codzienność stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Ambitnie podejmujemy kolejne obowiązki rodzinne, osobiste i zawodowe w przekonaniu, że im sprostamy. Jednak doba ma tylko 24 godziny, a my ograniczone zasoby energetyczne i fizjologiczne potrzeby organizmu, który zmęczony, zestresowany i ‘wypalony’ prędzej czy później zacznie chorować. Dlatego podstawą w planowaniu czasu jest świadomy wybór priorytetów, systematyczne uporządkowanie celów i konsekwencja w ich realizacji. Ta zasada obowiązuje zarówno w krótkiej, 24godzinnej perspektywie jak i w dłuższej, kiedy planujemy najbliższe miesiące czy lata.  Warto powiedzieć sobie wprost, ze wszystkiego nie da się zrobić. Można natomiast rozplanować to w czasie i uporządkować. Unikniemy wówczas stresu, frustracji i chaosu. 

Porządek czyni mistrza

Najbardziej efektywne zarządzanie czasem przekłada się na optymalną realizację obowiązków. Osiągamy wyższą skuteczność w realizacji powierzonych nam zadań i wykonujemy je w dużo łatwiejszy sposób, niż te nierozplanowane. Dzięki efektywnemu zarządzaniu czasem możemy zachować prawidłowe proporcje między pracą a odpoczynkiem. Innymi słowy – możemy znaleźć czas na wszystko, co nasz plan obejmuje – z założeniem oczywiście, że realnie wybieramy ilość priorytetów i celów do osiągniecia w danym przedziale czasowym. Najtrudniejszym etapem w zarzadzaniu czasem jest początek czyli sporządzenie listy priorytetów. Wypisanie na kartce wszystkich zadań, które musimy w danym czasie wykonać i realizacja ich punkt po punkcie – nie jest dobrą metodą. Świadczy to o tym, że brak nam priorytetów, ponieważ nie potrafimy wyłonić najistotniejszych zadań i być może pożytkujemy czas skupiając się na działaniach, które powinny być wykonane w innej kolejności. Podobną sytuację mamy, gdyby priorytetów jest za dużo i wszystkie zadania próbujemy wykonać w tym samym czasie. Dlatego pierwszym etapem jest uporządkowanie kolejności działań i zadań.

Zarządzanie czasem czyli konsekwencja

Zarządzanie czasem jest procesem wieloetapowym, w którym najważniejszymi elementami są: opracowanie planu, wyłonienie priorytetów, określenie terminarzu, systematyka działań czyli konsekwencja. Właściwe zarządzanie czasem zakłada zachowanie równowagi pomiędzy pracą, obowiązkami a odpoczynkiem. To nie tylko ułożenie harmonogramu pracy zawodowej, ale  również zaplanowanie i realizacja czasu wolnego. Warto o tym pamiętać.

Opracowanie planu prac jest niczym innym jak spisaniem wszystkich zadań: zawodowych i prywatnych, które mamy do wykonania w danym dniu. Na listę wpisujemy zarówno zadania pilne, jak i mniej istotne oraz rutynowe czyli te, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi, ale jednak pochłaniają istotną część czasu.  Listę zadań następnie segregujemy wyznaczając priorytetowe prace, ważne i mniej istotne. Działania rutynowe powinny być wykonane miedzy zadaniami określonymi jako ‘ważne’ – pozwoli to uporządkować projekty w zamknięte sekcje i rozliczyć realizację pracy. 

Określenie priorytetów to klasyfikacja zadań według stopnia ważności. Priorytety powinny determinować kolejne zadania. Innymi słowy:  od ich realizacji zależy realizacja kolejnej pracy. Właściwe ustalenie priorytetów pozwala efektywnie i skutecznie zarządzać czasem i znacznie skraca czas wykonania zadania.

Określenie terminarzu prac to bardzo istotny element zarządzania czasem, ponieważ pozwala na weryfikację planu prac. Oceniając czas potrzebny na wykonanie spisanych czynności może okazać się, że na liście zaplanowanych do wykonania zadań pojawiały się działania, na realizację których potrzeba znacznej części czasu pracy. Wówczas koniecznym będzie weryfikacja listy zadań. 

Systematyka czyli konsekwencja to podstawa efektywności zarządzania czasem. Należy jednak pamiętać, ze planowanie i porządkowanie działań zawsze dopuszcza możliwość zmiany. Oznacza to, że mamy świadomość możliwości pojawienie się niezaplanowanych lecz istotnych zdarzeń lub czynników, które mogą zmienić czy zweryfikować przygotowany plan. Właściwe zarządzanie czasem jak najbardziej dopuszcza takie możliwości. 

Chaos – tylko artystyczny

Porządkowanie, umieszczanie w czasoprzestrzeni działań i celów jest podstawą dobrego samopoczucia. Eliminuje stres, niepewność i niepotrzebne działania impulsowe. Przede wszystkim jednak – daje poczucie bezpieczeństwa, że niezależnie od sytuacji znana jest nam kolejność działań. Właściwe zarządzanie czasem jest również podstawą do zachowania równowagi między poszczególnymi elementami życia rodzinnego, zawodowego i osobistego. Pozwala rozsądnie podchodzić do zadań i rozsądnie traktować siebie jako osobę mającą własne potrzeby fizjologiczne, emocjonalne i intelektualne. To bardzo ważne, bo niezależnie od ilości obowiązków i wyzwań, mamy prawo do czasu dla siebie i odpoczynku.